top of page

Nem Ölçe İşlemi

İlk olarak çekirdekler nem ölçüm testlerine tabi tutulur. İstenilen oran %8-%12 arasında bir değerdir. Bu oranların altında bir değer var ise kahve çekirdeği bayatlamış sayılır.
“Defect” (Kahve Çekirdeğindeki Kusurlar): “Defect” yani kusur terimi, kahve çekirdeklerinin deforme olanları için kullanılır. Bazı kusurlar yeşil çekirdeğe bakılarak tespit edilebilirken bazılarıysa sadece tadımda ortaya çıkar. Kusurlu çekirdekler herhangi bir kavurma partisine dâhil olursa kötü bir lezzet ve aromaya sebep olabilir. Bu nedenle kavurmadan önce “defect” ayıklamak çok önemli bir işlemdir.

bottom of page